English Начало Контакти

Анализи

Преките чуждестранни инвестиции с ръст 81% през януари в сравнение с миналата година.

Преките чуждестранни инвестиции са набъбнали с 81% през януари в сравнение със същия месец на миналата година до 103.8 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българска народна банка. За цялата 2010 чуждите вложения в българската икономика са възлизали на 1.63 млрд. евро., което спрямо 2009 е с 32% по-малко. 

През януари постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 6.1 млн. евро, като запазват нивото си от същия месец на 2010. 

Най-много нетни преки инвестиции в страната през първия месец на годината са дошли от Австрия – 85.2 млн. евро, следвана от Германия – 6.2 млн. евро и Унгария – 5.5 млн. евро. 
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина през януари 2011 се увеличават с 8.4 млн. евро, при увеличение в размер на 6.1 млн. евро през януари 2010. 

Износът на страната на годишна база през януари е нараснал със 73% до 1.59 млрд. лв. Към 31 януари 2010 вносът ни възлиза на 1.47 млрд. лв., като повишението спрямо година по-рано е с 36%.