Анализи

Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа

Период: 1-во тримесечие 2009 Източник: НСИ

Основни тенденции
Производство

  • През първото тримесечие на 2009 г. шивашката промишленост в България отчита намаление от 21.4% в оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги, в сравнение със същия период на 2008 г.
  • Обемът на произведената продукция през първите 3 месеца на 2009 г. намалява с 26,3%.

Външна търговия

  • Стокообменът на България с шивашки, текстилни и трикотажни изделия през първото тримесечие на 2009 г. е 473.2 млн. EUR, което в сравнение с 2008 г. е по-малко със 118.9 млн. EUR или с 20.1%.
  • Реализираният от сектора износ е намалял с 25.4%.
  • Намалението на вноса в сектора през анализирания период е 19,9% спрямо предходната година.

Продажби на вътрешния пазар

  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от ишлемеджийско производство. Едва 1.5% от произведената продукция е предназначена за вътрешния пазар;
  • Продажбите на производителите на вътрешния пазар в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. са по-малко с 25%. Увеличение има само на облеклата за мъже и момчета, които са 2.5 пъти повече.