Семинари

Покана за обучение на техници за поддръжката на ИЛИЧНИ МАШИНИ

Такса за участие: - 80лв. без вкл. ДДС. Приложено: заявка за участие.
В случай на интерес, моля, попълнете заявка за участие и изпратете най-късно
до 28.02.2014 г. на е-майл: a.simeonova@bgtextiles.org или факс:02/9693181

Повече информация може да получите от отдел "Машини и оборудване":
в офиса на Руен Машинари ЕООД на тел. 02 9694949 .