Семинари

ПОКАНА за участие в REFA-курс на тема : "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси".

 

Фирма „Пирин-Текс” ЕООД има удоволствието да Ви уведоми, че организира съвместно с БИК „Капиталов пазар” ЕООД квалификационен REFA-курс на тема "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси".
Условията за участие в курса са посочени по-долу.
Тема "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"
Място : гр. Гоце Делчев
Курсът се провежда в два модула :
Модул 1 - 07.02 - 18.02.2011 - Организация на работни системи и процеси;
Модул 2 - 14.03 - 25.03.2011 - Управление на производствени данни
Всеки модул се състои от 80 учебни часа (8 учебни часа на ден по 45 минути).


Организатори БИК "Капиталов пазар" ЕООД (дъщерно дружество на БСК)

Лектори Висококвалифицирани и сертифицирани лектори и преподаватели от REFA
/Германската асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено развитие/.
Материали : Пълен комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български
език, с общ обем от около 800 страници.
Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат.

Цената за един участник е 1500 лева, с включен ДДС.
Храна и нощувка : За сметка на участниците.


Към момента свободните места за курса са 5.

На адрес http://refa.bia-bg.com/ може да попълните on-line заявка за
участие и допълнителна информация.